dni wolne od zajęć

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 4.09.2017 r., a kończą 22.06.2018 r. i dzielą się na dwa okresy: