8
17
18
19

dni wolne od zajęć

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2016/2017
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 1.09.2016 r., a kończą 23.06.2017 r. i dzielą się na dwa okresy: