8
49
69
68

dni wolne od zajęć

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020
dla IV LO w Puławach

Uwaga!
Wprowadzono zmiany w kalendarzu roku szkolnego z powodu zmiany terminu egzaminów maturalnych
- w dniach 4-6 maja będą lekcje według planu tygodniowego

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych: