IV LO Puławy

Statut IV LO

STATUT IV LO - wersja  30.11.2017  [wersja PDF

 

 

STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Puławach

2015.2016

Rok szkolny 2015/2016

2016.2017

Rok szkolny 2016/2017


1 września 2016 (cz) - rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w naszej szkole:

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2018/2019
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 4.09.2017 r., a kończą 21.06.2018 r. i dzielą się na dwa semestry: 

Galeria-poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2015/2016

GALERIA [wszystkie foto]

 

Dzwonki

DZWONKI
Lp godz.