8
17
18
19

IV LO Puławy

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2016/2017
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 1.09.2016 r., a kończą 23.06.2017 r. i dzielą się na dwa okresy: 

Galeria-poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2015/2016

GALERIA [wszystkie foto]

 

Dzwonki

DZWONKI
Lp godz.

Statut IV LO

STATUT IV LO - wersja aktualna 3.10.2015  [wersja PDF

 

 

STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Puławach

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1