8
49
69
68

Matura 2021

Matura poprawkowa - 24 sierpnia (wt) - godz.9:00.

Uczniów, którzy do 12 lipca 2021 złożyli deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu poprawkowego, zapraszamy na ok. 20-30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
Przypominamy, aby zabrać ze sobą:

  1. dowód tożsamości
  2. czarny długopis
  3. maseczkę ochronną

Można mieć na sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (trzymamy na podłodze przy nodze stołu.

Informujemy, że świadectwa maturalne można jeszcze odbierać w sekretariacie szkoły od pn do pt  w godz. 8:00 - 14:30..

Więcej o egzaminach poprawkowych:

Osoby zdające maturę w 2021 r. 
Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać lub uzyskać mało satysfakcjonujący wynik. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
 
Niezdana matura z jednego przedmiotu
Do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania).
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2022 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2021 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2022 r.
 
Termin poprawkowy matury 2021
Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor waszej szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9:00

 

HARMONOGRAM egzaminów maturalnych 2021

Prosimy zgłaszać się na ok. 30 min. przed  terminem rozpoczęcia egzaminu.
Egzaminy odbywają się w budynku RCKU przy ul. C.K.Norwida 8A (wejście główne do budynku).
Pamiętaj!
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, czarne długopisy i inne przyrządy, które są dozwolone na egzamin z danego przedmiotu.

WYTYCZNE dla maturzystów przygotowane przez CKE, GIS, MEiN (aktualiz. 2021.04)

[wytyczne MEN i  inspekcji sanitarnej]

 

STUDIA DLA MATURZYSTÓW

>> to coś dla Ciebie drogi Maturzysto!
 
 
Tags: