wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Komunikaty

TELEFON ZAUFANIA dla dzieci, młodzieży, rodziców

(zmiana od 1.11.2021)
Jeśli masz problem to możesz skorzystać z bezpłatnej, całodobowej infolinii. Każdy problem da się rozwiązać, ale trzeba właśnie w tym trudnym momencie trafić na właściwego człowieka, który wesprze, doradzi, pocieszy. Czasami wystarczy podzielić się z kimś swoimi troskami, a staną się one mniejsze.
Zawsze też możesz liczyć na naszych nauczycieli, pedagoga, dyrekcję w szkole- życzliwych, z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu trudnych spraw.

starsze komunikaty >>

STARSZE KOMUNIKATY:


KOMUNIKAT dot. szczepień z dnia 9.09.2021

Szczepienia dla uczniów w Przychodni Nr 1 w Puławach w 3. tygodniu roku szkolnego (13-17.09.2021) w godz.10:00-14:00. Uczniowie niepełnoletni powinni zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym. Jest możliwość zaszczepienia również innych członków rodziny ucznia.
Jeśli ktoś chciałby skorzystać ze szczepień w innym terminie proszony jest o kontakt z wychowawcą klasy lub wicedyrektorem szkoły.
Jak zalecają specjaliści warto się zaszczepić, bo to ograniczy emisję wirusa. Niestety wszystko wskazuje na to, że z koronawirusem już tak łatwo nie wygramy.

KOMUNIKATY-mix dot. spraw organizacyjnych

 • Wykazy podręczników są dostępne w zakładce Uczniowie
 • Logowanie do e-dziennika  - kliknąć na grafikę z lewej strony lub szukać linku w zakładce Rodzice -->Logowanie do dziennika
 • BIBLIOTEKA szkolna  -p.Marzena Mitura
  -  poniedziałki 14:00-15:00, środy 8:00-9:00 - sala 08 w podziemiach pawilonu A
 • Pielęgniarka p.Agnieszka Saran
  - wtorki i piątki - godz. 7:30-9:30 - gabinet pielęgniarki pok.8 w bursie (na parterze pawilonu C)
 • Stomatolog p.Małgorzata Wolińska
   - gabinet stomatologa w ZST (sąsiednia szkoła: Zespół Szkół Technicznych) tel. 602 517 590

Rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT dot. egzaminu poprawkowego 2021

 • Termin egzaminu poprawkowego z EDB - 27 sierpnia 2021 (pt) - godz.10

Rok szkolny 2019/2020

KOMUNIKAT dot. Wirtualnego dnia maturzysty (z 1 czerwca 2020)

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21.
 • Pierwszym jej etapem będzie realizowany 3 czerwca „Wirtualny Dzień Maturzysty, podczas którego młodzież wysłucha m.in. prelekcji Pana Marcina Smolika, Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykładów ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
 • Rejestracja dla zainteresowanych udziałem w realizowanym online Dniu Maturzysty rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020
 • Tuż po egzaminach maturalnych, w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r, młodzież będzie mogła wziąć udział w przedsięwzięciu „Kierunkowskaz Kariery”, czyli spotkaniach on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, prezentującymi kierunki studiów oraz uczelnie.

KOMUNIKAT dot. konsultacji przedmiotowych (z 28 maja 2020)

[Harmonogram konsultacji] dla maturzystów i innych uczniów w dniach 1-5 czerwca (koniecznie trzeba wcześniej uzgodnić z nauczycielem)

KOMUNIKAT dot. konsultacji dla maturzystów (z 22 maja)

Drodzy uczniowie tegoroczni absolwenci/maturzyści!
Od 25 maja macie możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych i zbiorowych organizowanych przez naszą szkołę. Konsultacje będą prowadzone w budynku naszej szkoły. Szczegółowe informacje uzyskacie od wychowawców i nauczycieli przedmiotowych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zachęcamy do udziału.
[WYTYCZNE dotyczące organizacji konsultacji w szkole od 25 maja 2020]

 

KOMUNIKAT dot. zmiany dni wolnych (z 2.05.2020)

W związku z trwającą pandemią COVID–19 i przesuniętymi egzaminami maturalnymi dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają zmienione.
W dniach 4 – 6 maja 2020 będą odbywać się lekcje poprzez zdalne nauczanie. Nowe wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na podstawie harmonogramu tegorocznych matur to 8 -10 czerwca 2020 r.

 

KOMUNIKAT dotyczący odbioru świadectw (z 28.04.2020)

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora RCKU 
 odbiór świadectw ukończenia szkoły - 6 maja (środa)
 według zasad i harmonogramu, określonych w Zarządzeniu.
 Wejście do budynku możliwe będzie tylko furtką od strony ul. Norwida.
 [Zasady i harmonogram odbioru świadectw

Prosimy wszystkie sprawy administracyjne załatwiać za pośrednictwem wychowawców klas lub wychowawców bursy.

KOMUNIKAT dot. egzaminów maturalnych 2020

Egzaminy pisemne maturalne odbędą się w terminie:   od 8 czerwca do 29 czerwca 2020 roku  (wyniki egzaminu w terminie głównym - do 11 sierpnia 2020 r.)
Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. [więcej o maturach]
Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu  8 września 2020 r. ( wyniki - do 30 września 2020 r.) 

KOMUNIKAT dot. kontynuacji nauki zdalnej (z 24.04.2020)

Dnia 24 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego przedłużona zostaje w szkołach przerwa w  nauczaniu stacjonarnym. Nauka odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach w formie kształcenia na odległość.
W związku z powyższym szkoły pozostają nadal zamknięte do dnia 24 maja 2020 roku.

KOMUNIKAT dot. wykładów z prawa (z 19.03.2020)

W związku z ogłoszonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce zapraszamy młodzież (wszystkie typy szkół) na bezpłatne wykłady z prawa, w tym wiedzy o społeczeństwie:

 • 20.03.2020 (pt) - Międzynarodowa ochrona prawa człowieka – prof. dr hab. Roman Wieruszewski
 • 23.03.2020 (pn) - Prawo konstytucyjne – prof. dr hab. Roman Wieruszewski
 • 24.03.2020 (wt) - Prawo UE- instytucje - dr hab Przemysła Saganek - prof. INP Polska Akademia Nauk
 • 25.03.2020 (śr) - Podstawy psychologii sądowej dla młodzieży

Wykłady odbywają się codziennie w godz. 14:00-15:30 po dokonaniu bezpłatnej indywidualnej rejestracji na stronie  uniwersytetprawa (można uzyskać certyfikat z udziału). Zachęcamy uczniów do udziału.

KOMUNIKAT dot. nauki zdalnej (z marca 2020)

Drodzy uczniowie!
W związku z okresowym zawieszeniem zajęć w szkołach prosimy wszystkich uczniów do pozostawania z nami w kontakcie -trwa nauka, która odbywa się w formie zdalnej:

 • codziennie sprawdzać DZIENNIK ELEKTRONICZNY i na bieżąco wykonywać polecenia, przesyłane przez nauczycieli
 • każdego dnia w godzinach 9.00-13.00 na stronie tvp.vod.pl  w sekcji „eSzkoła” zapoznawać się z materiałami edukacyjnymi (https://eszkola.tvp.pl/)

------------------------------------------------------------------------