wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

O szkole

lata 2015-2022

IV Liceum Ogólnokształcące powstało z inicjatywy p. Wiesława Smyrgały - dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz w wyniku współpracy Starostwa Powiatowego i Klubu Sportowego UKS Bursa Puławy. Faktyczna działalność szkoły rozpoczęła się z dniem 1 września 2015 roku. Utworzono wtedy jedną klasę, która miała dodatkowo 7 godzin zajęć sportowych tygodniowo. Wiodącymi dyscyplinami sportowymi były: piłka ręczna i piłka nożna dziewcząt i chłopców. W następnych latach powstawały kolejne roczniki klas sportowych. 

W pierwszych latach szkoła rozwijała się zgodnie z zamierzeniami. Zaczęto podejmować nawet działania w kierunku przekształcenie jej w Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Niestety brak własnej sali gimnastycznej, coraz mniejsze zaangażowanie trenerów i brak wyraźnych sukcesów sportowych wpłynęły na spadek zainteresowania szkołą. Nadzieje na rozwój dała budowa szkolnej hali sportowej w sąsiedztwie. Jednak budowla stała się Halą Sportową ZST i  w pierwszej kolejności korzystają z niej uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Od roku 2020 szkoła nie otrzymywała zgody na prowadzenie klas sportowych. W związku z tym tworzone kolejne roczniki to klasy ogólne z rozszerzeniami  z przedmiotów: biologia, język angielski i wiedza o społeczeństwie, a zajęcia sportowe ograniczały się do 3 godzin wychowania fizycznego tygodniowo tak jak w innych szkołach ponadpodstawowych. Do szkoły przyjmowani byli nieliczni uczniowie z Polski, a główny trzon kolejnych klas pierwszych stanowili uczniowie z Ukrainy, często nie znający języka polskiego nawet w stopniu podstawowym. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole było ok. 75 uczniów. 

 

od 1.09.2022 do dziś:

Nowym dyrektorem szkoły, a jednocześnie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, został p. Mirosław Kozioł. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują  4 oddziały klas ogólnych z rozszerzeniami  z przedmiotów: biologia, język angielski i wiedza o społeczeństwie. W trakcie roku szkolnego stopniowo zmienia się proporcja narodowościowa uczniów szkoły. Z nauki w Polsce zrezygnowało wielu uczniów z Ukrainy, którzy nie bardzo wdrożyli się do nowej sytuacji, a na ich miejsce zapisuje się coraz więcej uczniów polskich. Szkoła staje się popularna w środowisku puławskim i w kwietniu 2023 liczy już 110 uczniów. 

W kolejnym roku szkolnym 2023/2024 planowane jest utworzenie klasy o profilu medialnym i rozwój szkoły w kierunku nowych technologii informacyjnych.