wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

O szkole

od 1.09.2022 nadal:

     Dyrektorem szkoły od 1.09.2022 jest p. Mirosław Kozioł. Jest on jednocześnie drugą kadencję dyrektorem całego zespołu pod nazwą Powiatowy Zespół Wychowania i Kształcenia  (do 31.08.2023 pod nazwą:  Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego). W skład zespołu wchodzą zaoczne szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VIII i Szkoła Policealna nr 5.

     W bieżącym roku szkolnym 2023/2024  w IV LO z inicjatywy dyrektora Mirosława Kozioła powstała po raz pierwszy klasa o profilu medialnym z rozszerzeniami z języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie (WOS). Dalszy rozwój szkoły planowany jest właśnie w tym kierunku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Mamy podpisaną umowę z radiem IMPULS i telewizją lokalną. Nasi uczniowie realizują zadania dziennikarzy-sprawozdawców. Przeprowadzają wywiady z ciekawymi ludźmi, współuczestniczą lub są współorganizatorami  wielu wydarzeń w Puławach, imprez sportowych i kulturalnych, m.in. "bieg po kremówki", Orszak Trzech Króli. Uczą się obsługi programów do obróbki nagrań. Prowadzą cykliczne audycje.

     Szkoła staje się coraz bardziej popularna w środowisku puławskim i aktualnie liczy ok. 110 uczniów w 4 oddziałach. Wciąż zgłaszają się nowi chętni, których przyjmujemy w miarę wolnych miejsc. W dwóch ostatnich latach stopniowo zaczęły zmieniać się proporcje narodowościowe uczniów szkoły. Z nauki w Polsce zrezygnowało wielu uczniów z Ukrainy, którzy nie bardzo wdrożyli się do nowej sytuacji, a na ich miejsce zapisuje się coraz więcej uczniów polskich. W szkole mamy również uczniów z Rosji, Chin i Kanady. Klasy 2a, 3a i 4a to oddziały z rozszerzeniami  z przedmiotów: biologia, język angielski i wiedza o społeczeństwie. 

     Szkoła mieści się w budynku z 2010 roku, który został dobudowany do starego budynku Bursy Szkolnej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 8A. Ta część budynku pełni wyłącznie funkcje dydaktyczne. Są tu sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, pracownia komputerowa oraz siłownia. Otoczenie szkoły to tereny zielone i szkolna baza sportowa Zespołu Szkół Technicznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Czartoryskiego.

 

 

lata 2015-2022

IV Liceum Ogólnokształcące powstało z inicjatywy p. Wiesława Smyrgały - dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz w wyniku współpracy Starostwa Powiatowego i Klubu Sportowego UKS Bursa Puławy. Faktyczna działalność szkoły rozpoczęła się z dniem 1 września 2015 roku. Utworzono wtedy jedną klasę, która miała dodatkowo 7 godzin zajęć sportowych tygodniowo. Wiodącymi dyscyplinami sportowymi były: piłka ręczna i piłka nożna dziewcząt i chłopców. W następnych latach powstawały kolejne roczniki klas sportowych. 

W pierwszych latach szkoła rozwijała się zgodnie z zamierzeniami. Zaczęto podejmować nawet działania w kierunku przekształcenie jej w Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Niestety brak własnej sali gimnastycznej, coraz mniejsze zaangażowanie trenerów i brak wyraźnych sukcesów sportowych wpłynęły na spadek zainteresowania szkołą. Nadzieje na rozwój dała budowa szkolnej hali sportowej w sąsiedztwie. Jednak budowla stała się Halą Sportową ZST i  w pierwszej kolejności korzystali z niej uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Od roku 2020 szkoła nie otrzymywała zgody na prowadzenie klas sportowych. W związku z tym tworzone kolejne roczniki to klasy ogólne z rozszerzeniami  z przedmiotów: biologia, język angielski i wiedza o społeczeństwie, a zajęcia sportowe ograniczały się do 3 godzin wychowania fizycznego tygodniowo tak jak w innych szkołach ponadpodstawowych. Do szkoły przyjmowani byli nieliczni uczniowie z Polski, a główny trzon kolejnych klas pierwszych stanowili uczniowie z Ukrainy, często nie znający języka polskiego nawet w stopniu podstawowym. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole było ok. 75 uczniów. Najmniejsza klasa - maturalna liczyła zaledwie 11 uczniów.

   

Aktualiz. 19.12.2023