8
17
18
19

Kadra pedagogiczna

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ IV LO Puławy w roku szkolnym 2016/2017

 • Wiesław Smyrgała  - dyrektor szkoły
 • Beata Respondwska - wicedyrektords. CKU

Wychowawcy klas:

 • Stasiak Grażyna - wychowawca klasy I
 • Stefaniak Teresa - wychowawca klasy II

Nauczyciele przedmiotów:

 • Arciuch Henryk - wychowanie fizyczne
 • Góra Suzanna - język niemiecki
 • Olszak Roman - edukacja dla bezpieczeństwa
 • Osiak Jacek  - historia, wiedza o społeczeństwie (WOS) kl. I
 • Pelc Paweł - religia
 • Pruchniak Barbara - podstawy przedsiębiorczości
 • Skawińska-Baj Ewa - chemia, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻR)
 • Skwarek  Barbara  - geografia
 • Stasiak Grażyna - język polski, wiedza o kulturze, godz. wychowawcza kl. I
 • Stefaniak Teresa - biologia, godz. wychowawcza kl. II
 • Teodorowicz Tomasz - fizyka, informatyka
 • Walendziak Michał - wychowanie fizyczne
 • Wiejak Wojciech - historia i społeczeństwo, WOS kl. II
 • Wojtysiak Halina-  matematyka
 • Zawadzka Magdalena - język angielski
 • Zjawiony Grzegorz - wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe (w kl.I)