8
49
69
68

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020
dla IV LO w Puławach

Uwaga!
Wprowadzono zmiany w kalendarzu roku szkolnego z powodu zmiany terminu egzaminów maturalnych
- w dniach 4-6 maja będą lekcje według planu tygodniowego

1. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 2.09.2019, a kończą 26.06.2020 r. i dzielą się na dwa semestry: 

semestr terminy
I

od 2.09.2019 do 31.01.2020

 • termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych oraz ocenach niedostatecznych: 19.12.2019
 • wpisanie ocen klasyfikacyjnych do dziennika - 28.01.2020
 • termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 29.01.2019
II

od 01.02.2020 do 26.06.2020

 • termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i niedostatecznych - 22.05.2020
 • wpisanie ocen końcowo-rocznych  do dziennika - 17.06.2020
 • termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres  -23.06.2020
 • uroczyste zakończenie roku -  26.06.2020

KLASA III

 • termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcowo-rocznych oraz ocenach niedostatecznych – 20.03.2020
 • wpisanie ocen końcowo-rocznych  do dziennika - 21.04.2020
 • termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres – klasa III – 22.04.2020
 • uroczyste zakończenie roku -  24.04.2020

b. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019
ferie zimowe  13 styczeń – 26 styczeń 2020
wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:

 • dla klasy III (maturalnej)  - 24.04.2020 (piątek) -  godz.9:30
 • dla pozostałych klas - 26.06.2020 (piątek) - godz.9:30

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: sierpień 2020

c. Dodatkowe dni wolne od zajęć bez odpracowywania:

 • 11 października 2019 (pt)
 • 31 października 2019 (cz)
 • 2-3 stycznia 2020
 • 24 kwietnia 2020
 • 30 kwietnia 2020
 • 4-06 maja 2020 (matury)
 • 12 czerwca 2020

2. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

 • 18.09.2019 - środa
 • 20.11.2019 - środa
 • 08.01.2020 - środa
 • 05.02.2020 - środa
 • 08.04.2020 - środa
 • 03.06.2020 - środa

3. Rady pedagogiczne

 • 29.01.2020
 • 26.02.2020
 • 22.04.2020 – Klasa III
 • 23.06.2020