Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2018/2019
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 4.09.2017 r., a kończą 21.06.2018 r. i dzielą się na dwa semestry: 

semestr terminy
I

od 3.09.2018 do 10.02.2019

 • oceny wystawiane do 1.02.2019 
 • termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i wpisania ich do dziennika: 4.01.2019
 • termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 8.02.2019
II

od 11.02.2019 do 21.06.2019 (ew.19.06.2019)

 • oceny wystawiane do 7.06.2019
 • termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych: 22.05.2019
 • termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika: 7.06.2019 
 • termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 17.06.2019

b. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018
ferie zimowe  11 -24 lutego 2019
wiosenna przerwa świąteczna  18 - 23 kwietnia 2019
ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:

 • dla klasy III (maturalnej)  - 26.04.2019 (piątek) -  godz.9:30
 • dla pozostałych klas - 21.06.2019 (piątek) - godz.9:30

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: podamy później

c. Dodatkowe dni wolne od zajęć bez odpracowywania:

 • 2 listopada 2018 (pt)
 • 21 grudnia 2018 (pt)
 • 26 kwietnia 2019 (pt)
 • 29-30 kwietnia 2019 (pn, wt)
 • 2 maja 2019 (cz)
 • 6-8 maja 2019 (pn, wt, śr)

2. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

 • 19.09.2018 - środa
 • 05.12.2018 - środa
 • 06.02.2019 - środa
 • 03.04.2019 - środa
 • 22.05.2019 - środa
 • 12.06.2019 - środa