18
19
8
17

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2016/2017
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 1.09.2016 r., a kończą 23.06.2017 r. i dzielą się na dwa okresy: 

semestr terminy
I

od 1.09.2016 do 13.01.2017

 • oceny wystawiane do 5.01.2017 (czwartek) – termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i wpisania ich do dziennika
 • termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 11.01.2017 r. (środa) 
II

od 16.01.2017 do 23.06.2017

 • Oceny wystawiane do 9.06.2017
 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych: 23.05.2017  (wtorek)
 • Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika: 9.06.2016  (piątek)
 • Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 19.06.2016 (poniedziałek)

b. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016
ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017
wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017
ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 23.06.2016 (piątek) - 9:30
Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 22.08.2017 – 24.08.2017

c. Dodatkowe dni wolne od zajęć bez odpracowywania:

 • 14.10.2016 r. - piątek
 • 31.10.2016 r. - poniedziałek
 • 02.05.2017 r. - wtorek
 • 04 – 05.05.2017 r. - czwartek, piątek  - pisemne egzaminy dojrzałości
 • 08.05.2017 r. - poniedziałek - pisemne egzaminy dojrzałości
 • 16.06.2017 r. – piątek – egzamin z kwalifikacji zawodowych (etap pisemny)

2. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

 • 05.10.2016 r. - środa
 • 07.12.2016 r. -  środa
 • 12.01.2017 r. -  czwartek
 • 29.03.2017 r. - środa
 • 23.05.2016 r. - wtorek