Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018
dla IV LO w Puławach

1. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące okresy zajęć dydaktycznych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

a. Zajęcia dydaktyczne 

rozpoczynają się 4.09.2017 r., a kończą 22.06.2018 r. i dzielą się na dwa okresy: 

semestr terminy
I

od 1.09.2017 do 14.01.2018

 • oceny wystawiane do 5.01.2018 () – termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach okresowych i wpisania ich do dziennika
 • termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres– 12.01.2017 r. () 
II

od 15.01.2018 do 22.06.2018

 • Oceny wystawiane do 8.06.2018
 • Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych: 25.05.2018  ()
 • Termin poinformowania uczniów o ostatecznych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika: 8.06.2018 ()
 • Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II semestr - 19.06.2018 ()

b. Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018
wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:

 • dla klasy III (maturalnej)  - 27.04.2018 (piątek) -  godz.9:30
 • dla pozostałych klas - 22.06.2018 (piątek) - godz.9:30

Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 22.08– 24.08.2018

c. Dodatkowe dni wolne od zajęć bez odpracowywania:

 • 13.10.2017 r. - piątek
 • 02.11.2017 r. - czwartek
 • 03.11.2017 r. - piątek
 • 22.12.2017 r. - czwartek
 • 30.04.2018 r. - poniedziałek
 • 02.05.2018 r. - środa
 • 04.05.2018 r. - piątek  
 • 07.05.2018 r. - poniedziałek - pisemny egzamin dojrzałości
 • 08.05.2018 r. - wtorek- pisemny egzamin dojrzałości
 • 01.06.2018 r. – piątek 

2. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:

 • 28.09.2017 r. - środa
 • 07.12.2017 r. -  czwartek
 • 10.01.2018 r. -  czwartek
 • 29.03.2018 r. - środa
 • 23.05.2018 r. - wtorek
 • 14.06.2018 r. - czwartek