8
49
69
68

terminy zajęć

Kalendarz roku szkolnego

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2020  do 25.06.2021

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

                    I okres     - od       01.09.2020    do  22.01.2021

                   II okres     - od       25.01.2021    do  25.06.2021

III. Terminy I okresu: