8
49
69
68

IV LO Puławy

Kalendarz roku szkolnego

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2020  do 25.06.2021

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

                    I okres     - od   1.09.2020 do 29.01.2021

                   II okres     - od   1.02.2021 do 25.06.2021

III. Terminy semestru I:

Statut IV LO

STATUT IV LO - wersja z dnia  22.11.2019 [wersja PDF]  [wersja Word]

 

STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Puławach

Spis treści

PODSTAWA PRAWNA:. 2

PREAMBUŁA.. 3

ROZDZIAŁ I. 4

Postanowienia ogólne. 4

2015.2016

Rok szkolny 2015/2016


2016.2017

Rok szkolny 2016/2017


1 września 2016 (cz) - rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w naszej szkole:

Galeria-poprzedni rok szkolny

Rok szkolny 2015/2016

GALERIA [wszystkie foto]

 

Dzwonki

DZWONKI
Lp godz.