szkoła sportowa

Trwa rekrutacja do liceum

IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach informuje, że trwa nabór do I klasy

  • piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców
  • piłka nożna dziewcząt i chłopców
  • inne dyscypliny sportu, w tym siatkówka, lekkoatletyka

Szkoła funkcjonuje od 1 września 2015, kiedy to utworzona została jedna klasa sportowa z podziałem na dziewczęta i chłopców, realizująca oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 7-godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej dla chłopców i dziewcząt oraz piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców.

Szkoła i otoczenie

budynek RCKU

budynek RCKU