8
49
69
68

Harmonogram rekrutacji

Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzamy rekrutację do do dwóch oddziałów klasy pierwszej:

  • ogólnej
  • sportowej

W obu klasach rozszerzenia: biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Planujemy również dodatkowe zajęcia z plastyki,vlogerstwa oraz sportowe.

Harmonogram rekrutacji do IV LO na rok  szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

1.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy ogólnej

16 maja-24 czerwca 2022

do godz. 15.00

29 lipca –

03 sierpnia 2022

  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej

16-31 maja 2022

do godz. 15.00

29 lipca –

03 sierpnia 2022

2.

ogłoszenie terminu przeprowadzenia prób sprawności  do klasy sportowej

do 14 maja 2022

 

3.

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej

1 -14 czerwca 2022

II termin:

1-7 lipca 2022

04 -08 sierpnia 2022

4.

ogłoszenie listy kandydatów do klasy sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej *)

I termin:
do 17 czerwca 2022

II termin:
do 08 lipca 2022

do 10 sierpnia 2021

5.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2022

11 sierpnia 2022

6.

potwierdzenie przez kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

22 -28 lipca 2022

do godz. 15.00

11-18 sierpnia 2022

do godz. 15.00

7.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022

do godz. 14:00

8.

poinformowanie KO Lublin o liczbie wolnych miejsc w szkole

01 sierpnia 2022

do godz. 14.00

22 sierpnia 2021

*) – dotyczy tylko oddziału sportowego (dokładne terminy prób sprawnościowych podamy wkrótce)

[ REGULAMIN rekrutacji 2022/2023 ]


TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ do klasy sportowej

Informujemy, że próby sprawnościowe do klasy sportowej są obowiązkowe

  • w terminie rekrutacji podstawowej:  9 czerwca 2022 (pn) - godz.15:00
  • w terminie rekrutacji uzupełniającej: wkrótce podamy

Zakres prób sprawności fizycznej:

  1. Próba szybkości - bieg na dystansie 30 m
  2. Próba mocy -  skok w dal z miejsca
  3. Próba zwinności - bieg wahadłowy 4 x 10 m

Należy dołączyć deklarację i oświadczenie dotyczące testu sprawnościowego
- druk do pobrania [w PDF[w Word]
(podpisane przez rodzica)