wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Harmonogram rekrutacji

Lista przyjętych
klasa: 1a [[O] ang-pol-wos (ang-niem)]
IV Liceum Ogólnokształcące (RCKU, Puławy)

LISTA PRZYJĘTYCH do klasy I:
(aktualiz. 03.08.2023)

 1. Bidzińska Oliwia
 2. Bonecki Piotr
 3. Cholewa Rafał
 4. Drążyk Martyna
 5. Drozd Kacper
 6. Dutkowski Mateusz
 7. Hasiuk Wiktor 
 8. Janiszek Brajan
 9. Jankowska Gabriela
 10. Kleczka Krzysztof
 11. Michałek Wiktoria
 12. Paciorek Kewin
 13. Pakuła Bartosz
 14. Peciak Patryk 
 15. Pryschepa, Anastasiia 
 16. Rodzik Ewa 
 17. Sawczuk Julia
 18. Shcherban Denys
 19. Sidor Jan 
 20. Smytkiewicz Julia 
 21. Stachyra Wiktoria
 22. Szmit Wiktoria 
 23. Szymańska Aleksandra
 24. Tarakanova Mariia

 

 

Harmonogram rekrutacji do IV LO na rok  szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

1.

przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 15.05.2023
do 23.06.2023

od 24.07.2023
do 31.07.2023

2.

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(możliwość zmiany szkoły, złożenia nowego wniosku)

od 23.06.2023
do 10.07.2023 godz.15:00

---------

3.

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.07.2023
do godz. 12:00

8.08.2023
do godz.12:00

4.

potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 18.07.2023
do 21.07.2023
do godz.15:00

od 8.08.2023
do 11.08.2023
do godz. 15.00

5.

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.07.2023
do godz. 12.00

14.08.2023
do godz. 12.00

6.

poinformowanie KO Lublin o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 25.07.2023

do 16.08.2023

7.

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły

do 27.07.2023

do 18.08.2023

[ REGULAMIN rekrutacji 2023/2024 ]