8
49
69
68

Dokumenty do pobrania

W rekrutacji do szkoły obowiązuje system elektronicznej rejestracji poprzez stronę:

lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat 

Uwaga!
​Podane niżej druki nie muszą być wypełniane w przypadku rejestracji elektronicznej.

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO: