wizyta w komendzie policji 2023
Wolontariusze -obsługa Biegu po kremówki 2023
zwycięzcy zawodów w pływaniu 2023
wejście do PZWiK - siedziby IV LO w Puławach
92
69
49
8

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 04.09.2023  do 21.06.2024

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 • I okres   - od  4.09.2023 do 26.01.2024
 • II okres  - od  12.02.2024 do 21.06.2024

III. Terminy okresu I:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2023  do  1.01.2024 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  19.01.2024  (piątek)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres I – 25.01.2024 (czwartek) godz.15:30

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 29.01.2024 do 11.02.2024

V. Terminy  okresu II:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28.03.2024  do 2.04.2024 
 2. Termin poinformowania uczniów/rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych  - oceny niedostateczne -  26.03.2024  (wt)
  •  dla klas pozostałych  - oceny niedostateczne -  21.05.2024  (wt)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   19.04.2024 (piątek- godz.12:00)
 • klasy pozostałe -   14.06.2024 (piątek- godz.12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla kl.4 
  –  22.04.2023 (poniedziałek) - godz. 15:30
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres II dla kl.1a,2a i 3a
  - 17.06.2024  (poniedziałek) - godz. 15:30
 3. Zakończenie zajęć w kl.4a – 26.04.2024  (pt) - rozdanie świadectw godz.10:00
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 7–25 maja 2024 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  21.06.2024  (piątek)
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  27.08.2023 (wtorek)

VI. FERIE LETNIE: 22.06.2024  – 31.08.2024

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania (dni dyrektorskie)

 • 2.11.2023 czwartek-  Zaduszki
 • 3.11.2023 piątek - dzień po Zaduszkach
 • 9.01.2024 wtorek -  egzamin zawodowy cz.1 (praktyczny)
 • 10.01.2024 środa - egzamin zawodowy cz.2 (pisemny)
 • 2.05.2024 czwartek- Święto Flagi
 • 6.05.2024 poniedziałek - przed maturami
 • 7.05.2024 wtorek - matura pisemna j.polski
 • 8.05.2024 środa-  matura pisemna - matematyka
 • 9.05.2024 czwartek - matura pisemna – j.angielski
 • 31.05.2024 piątek - po święcie Boże Ciało

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki (terminy do weryfikacji)

 • 8 września 2023 – piątek - godz.16:00
 • 22-23 listopada 2023 - środa lub czwartek 
  (termin i formę kontaktu ustala wychowawca klasy)
 • 14-15 lutego 2024 - środa lub czwartek 
  (termin i formę kontaktu ustala wychowawca klasy)
 • 26 marca 2024 (wtorek) - kl. 4a (maturalna)
 • 22-23 maja 2024 - środa lub czwartek 

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2023– 1 stycznia 2024
ferie zimowe  29 stycznia  -11 lutego 2024
wiosenna przerwa świąteczna  28 marca  - 2 kwietnia 2024
ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024