8
49
69
68

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rok szkolny 2021/2022 w IV LO Puławy

I.   Terminy zajęć dydaktycznych: od 01.09.2021  do 24.06.2022

II.   Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 • I okres     - od   1.09.2020 do 31.01.2022
 •  II okres     - od   1.02.2022 do 24.06.2022

III. Terminy okresu I:

 1. Zimowa przerwa świąteczna: od  23.12.2021  do  2.01.2022 włącznie
 2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  17.01.2022  (poniedziałek)
 3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres I – 26.01.2022 (środa)

IV.  FERIE ZIMOWE  trwają od 14.02.2022 do 27.02.2022

V. Terminy  okresu II:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022  do 19.04.2022 
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  •  dla klas maturalnych   29.03.2022  (wtorek)
  •  dla klas pozostałych    24.05.2022  (wtorek)
 3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
 • klasy maturalne -   12.04.2022 (wtorek- godz.12:00)
 • klasy pozostałe -    7.06.2022  (wtorek- godz.12:00)
 1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej dla kl.3g 
  –  20.04.2022 (środa)
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za okres II dla kl.1p,2p i 3p
  - 14.06.2022  (wtorek)
 3. Zakończenie zajęć w klasie 3g – 29.04.2022  (piątek) - rozdanie świadectw godz.10:00
 4. Terminy egzaminu maturalnego – 4–20 maja 2022 
 5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  24.06.2022  (piątek)
 6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  22.08.2022 (poniedziałek)

VI. FERIE LETNIE: 25.06.2022  – 31.08.2022

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania (dni dyrektorskie):

 • 15.10.2021 piątek -  po dniu Edukacji Narodowej
 • 12.11.2021 piątek - po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 7.01.2022 piątek - po święcie Trzech Króli
 • 10.01.2022 poniedziałek - egzamin zawodowy cz.1
 • 11.01.2022 wtorek - egzamin zawodowy cz.2
 • 2.05.2022 poniedziałek - Święto Flagi
 • 4.05.2022 środa - matura pisemna – j.polski
 • 5.05.2022 czwartek-  matura pisemna - matematyka
 • 6.05.2022 piątek - matura pisemna – j.angielski
 • 17.06.2022 piątek - po święcie Boże Ciało

VIII. Współpraca z rodzicami zebrania i wywiadówki: 

 • 01 września 2021 – poniedziałek (dla kl.1)
 • 15 września 2021 - środa  - w szkole
 • 8-9 grudnia 2022 - środa lub czwartek - w szkole lub poprzez Teams
 • 2-3 lutego 2022 - środa lub czwartek - w szkole lub poprzez Teams
  (termin i formę kontaktu ustala wychowawca klasy)
 • 30-31 marca 2022 - środa lub czwartek - w szkole lub poprzez Teams
 • 8-9 czerwca 2022 - środa lub czwartek - w szkole lub poprzez Teams

Terminy ferii szkolnych, przerw świątecznych:

zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022
ferie zimowe  14 -27 lutego 2022
wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19 kwietnia 2022
ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022