8
49
69
68

mLegitymacja

dekoracja

UWAGA! Funkcjonalność mLegitymacja jest dostępna tylko dla użytkowników aplikacji mObywatel na system operacyjny Android!

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem naszej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) oraz nadania uprawnień do Systemu .
 2. Wysłać na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB.
 3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

Link do regulaminu poniżej:
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf
Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należy uruchomić System na urządzeniu. 

 

Wydanie i unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest wydawana:

 • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy 1 rok szkolny;
  Druk wniosku o mLegitymację do pobrania  [wniosek w Word]  [wniosek w PDF]
  Druk wniosku  można pobrać  również w Sekretariacie szkoły.
  Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię poprzez przesłanie jej na adres: szkola@rcku.pulawy.pl z podaniem w temacie wiadomości imienia, nazwiska i klasy
  Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 5MB i wymiarach nie mniejszych niż 492 x 633 piksele.
  Wymagania dot. fotografii
  • wymiary 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, dobrą ostrością oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry
  • wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  • wyraźne oczy, z widocznymi brwiami
  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

Bezpłatny generator zdjęć do mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:

link do pobrania aplikacji mObywatel https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

INSTRUKCJA instalacji mLegitymacji (dla ucznia) 

Zabezpieczenia – mLegitymacja szkolna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

 

Podstawa prawna: